Uygulama Şekilleri

Yenilenebilir enerji üretim noktasından gelen enerjiyi, üretme yöntemlerinizde nasıl bağımsız ve özgürseniz, inverter teknolojilerinin ve sistem tasarımının size sunduğu fırsatlarla üretiminizi kullanma metodunuzu seçmekte de özgürsünüz.

Bu dağıtım imkanı belirlenirken ;Altyapı imkanları, İşletmenizin ya da konutunuzun gün içi ve mevsimsel olarak tüketiminin dağılımı, enerji üretiminin şebekeye entegrasyon imkanları gözönünde bulundurularak bir tercih yapılması, sizi kısa sürede kara geçirmesi açısından önemlidir.

Burada üç temel imkan ön plana çıkmakta;
1) Şebekeden tam bağımsız bir şekilde akülü istem ile
2) Şebekeye,aküye ve jeneratöre bağlanma imkanı ile üretiminizin yetmediği durumlarda tanımladığınız öncelik sırasına göre birinden veya bir kaçından yardım alarak tüketimde bulunma
3) Tüketiminizi şebekeden karşılayarak, üretiminizi ise direkt olarak şebekeye satarak takas yöntemi ile