Fotovoltaik Sistemler

Monokristalin Güneş Pili: Homojen bir yapıya sahiptir. Bu piller güneş verimlilik kapasiteleri en yüksek olan çeşididir. Monokristalin güneş pilleri, teknik bakımdan üretimi zor ve ayrıntılı olduğu için fiyatları da yüksektir. Ancak uzun süreli kullanım açısından düşünüldüğünde bu piller dayanıklılık ve verimlilik (%20) açısından daha avantajlıdır.

Polikristalin Güneş Pilleri: Ana malzemesi birçok monokristalden oluşur, ama homojen değildir. Polikristalin güneş güneş pillerinin verimlilik kapasitesi yaklaşık %16’dır. Polikristalin pillerinin üretimi monokristalin pillerden daha kolay olduğu için maliyetleri de düşüktür. Bu tip güneş pilleri en sık üretilen pillerdir.Ayrıca bu pillerin yüksek ve düşük ısıdak verim düşüş oranları monokristalin panellere göre daha iyi olmasından dolayı sıcak iklimlerde tercih sebebidir.

İnce Film: Hücreler kristal silikondan değil amorf silikondan yapılmıştır. Verim oranı monokristalin ve polikristalin panellere göre daha düşüktür. Bunun yanında hafiftirler ve ısıl töloransı en yüksek panel tipidir.Yüksek ve düşük sıcaklıklardan en az etkilenirler. Hafif olmalırından dolayı montajları ve montaj ekipman maliyeti daha azdır.

* Burada bahsedilen verimlilik panelin çalışma verimliliği değil, güneş ışığının sahip olduğu enerjinin yüzde kaçının elektrik enerjisine dönüştürüldüğüdür.

Fotovoltaik Sistemler
Fotovoltaik Sistemler
Fotovoltaik Sistemler