Bina Uygulamaları

Bina Uygulamaları

Bina uygulamaları daha çok çatı uygulamaları şeklinde uygulansa da solar duvar şeklinde de uygulanabilir. Müstakil evlere , Müstakil Binalara ve Apartman çatılarına uygulanabilir. Ortak alanlara uygulanması durumunda çeşitli prosedürler gerekmekle beraber müstakil alanlara uygulanan off-grid ve akıllı off-grid sistemler için herhangi bir prosedür gerekmemektedir. Sadece Şebekeye elektrik fazlasının verileceği durumlarda (on-grid sistemler) prosedürler işlemektedir.

Bina uygulamaları eğimli çatılara ve düz çatılara uygulanabilir, eğimli çatılar için güneş ışınlarının geliş açısına göre panelleri ayarlama imkanı kısıtlı olduğundan güneye bakıyor olması verim açısından önemlidir, kuzeye bakan çatılarda verim daha düşük olur.

Düz çatılarda ise güneş ışınlarının geliş açısı istenildiği şekilde ayarlanabileceği için verim avantajı sağlanabilir.

Bina Uygulamaları
Bina Uygulamaları
Bina Uygulamaları